Menu

Uživatelské menu

Layout a vzhled webu:

Návštěvnost

Odkazy

Jak vydělat?

Je asi otázka všech, kteří se připojí do systému klikaček. I když hlavní otázka by měla správně znít: "Jak neprodělat?" Rovnou říkám, že pokud nemáte stovky známých, kteří se pod Vás registrují hned první den jako direct referralové (viz slovníček pojmů), tak nepočítjte s tím, že se ze začátku vyděláte větší peníze. Nicméně k lepším penězům se dostat dá, chce to ale trpělivost. Tohle je asi nejdůležitější sekce pro všechny, kdo chtějí vydělávat a ne prodělávat. Je velice obsáhlá, ale důrazně doporučuji pročíst pozorně. Důležité je totiž uvědomit si, že daná stránka neexistuje proto, aby Vy ste vydělali velké peníze. To se Vám snaží jen namluvit. Ta existuje proto, aby z těch, kteří nerozumí jejich systému naopak nějaké peníze vytáhla. Tím neříkám, že se nedá vydělat, ale chce to čas (hodně času), opravdu trpělivost a hlavně rozumět systému jak stránky pracují.

Ale pěkně popořádku:

První krok, který musíte udělat je zjistit si, zda stránka to, co naklikáte, opravdu vyplatí. Pokud ne, nemá tam vůbec smysl klikat a zjišťovat nic jiného. Pokud platí, tak můžeme pokračovat dále.

Jako nejspolehlivější možnost vydělat více byla, je a bude vždycky sehnání si direct referralů (co je to Referral zjistíte v sekci Slovníček pojmů). Ti bývají zkrátka a dobře nejlepší a nejzaručenější způsob, jak výdělek zvednout. Ti se vyplatí zkrátka vždy. Problém ale je, že jich nebývá dostatek na to, abyste výdělek zvedli nějak výrazně.

Dále byste se měli podívat u každé klikačky do položky "Upgrade Account" (Vylepšení accountu). Najděte Payment policy a zde najděte řádku Payout total maximum (percentage). Pokud tam tato řádka JE, rovnou můžete tuto klikačku opustit. Tato procenta totiž vyjadřují to, kolik můžete vybrat v poměru k tomu, kolik jste poslali na účet provozovatele. Jinak řečeno - pokud nejdříve nic nepošlete, pak si ani nic nebudete moci vybrat. Pokud tam tuto řádku vůbec nenajdete, můžete jít zkoušet klikat - při výběru naklikaných peněz nejste omezeni vkladem.

Tím ale naše možnosti také nekončí, takže se pojďme podívat na další:

 

1: Rented referral (viz slovníček pojmů)

 

Udělejme si takový příklad (neexistující) stránky:

Na stránce jsme si vydělali za první měsíc, sami, bez pomoci nějakých referralů 5$ (s takovýmto výdělkem ale nepočítejte nikde, pokud referraly nemáte - jedná se pouze o příklad). Řekneme si tedy, proč nezkusit nějaké pronajmout, abychom si vydělali více? První co byste měli v tomto případě udělat je, podívat se, kolik takový referral stojí, na jak dlouho jej najímáte, ale hlavně je dobré se podívat, kolik dostanete za každý jeho klikanec, na kolik reklam se dá kliknout a také jaké jsou možnosti vyměnit neaktivního referrala (o tom obsáhleji později).

Pokud se třeba na webu objeví 10 reklam denně, za 0,001$ a my si pronajmeme 10 referralů dohromady za 5$ (každý referral 0,5$) na jeden měsíc, kdy z každého jeho kliku budeme mít také 0,001$, jednoznačně jsme prodělali protože platí že: výdělek za klik referrala  * počet reklam * počet referralů * počet dní = 0,001 * 10 * 10 * 30 = 3$ = i kdyby všech 10 referralů klikalo jak o život každý den po dobu 30ti dní, prodělali jste právě 2$.

Výdělek by nastal ve chvíli, kdy každý referral průměrně za daný měsíc nakliká více, než 0,5$. Pokud se budeme držet horního příkladu s velkým prodělkem, muselo by na stránce být alespoň alespoň 20 kliknutelných reklam denně a všichni referralové by museli každý den na všechny kliknout, abyste vydělali 1$ = 0,001 * 10 * 20 * 30 = 6$. Takovýto výdělek za měsíc by Vás ale asi pravděpodobně příliš neuspokojil, navíc je zde více než velké riziko, že referralové nebudou klikat a vy přijdete o svůj vklad. Zde by se zkrátka najmout referraly s nejvyšší pravděpodobností nevyplatilo, i když ta možnost tu je.

Hrubá, průměrná pravděpodobnost, že budete s najatými referraly úspěšní se pohybuje MAXIMÁLNĚ kolem 60ti%! Samozřejmě můžete mít štěstí a budete mít referraly závodníky, ale také můžete být smolaři a prostředky vynaložené na jejich pronajatí byly vyhozené. I proto je dobré takovéto referraly najímat POUZE na stránkách, kde máte jistotu, že pak dostanete zaplaceno a nejedná se o SCAM (co je to SCAM najdete ve slovníčku pojmů). Pokud byste naletěli, pak můžete prodělat opravdu hodně.

Vraťme se ale k našemu příkladu. Kolik tedy musí být výdělek za klik referrala a na kolik reklam musí kliknout denně, abyste neprodělali? Samozřejmě nejsem schopen vzhledem k obrovské rozmanitosti webů říci přesná čísla. Některé weby Vám dovolí kliknout jen na 10 reklam denně, některé Vám dovolí kliknout třeba na 50 denně. Navíc jejich ceny jsou také rozdílné (a to jak z výdělku za Vaše klikání, tak za odměny z referralů).

Takže další příklad: Pronajatých referralů máme 10 za celkovou cenu 5$, na dobu jednoho měsíce. Stále platí, že musí být možnost, aby Vám každý referral vydělal minimálně 0,5$ za daný měsíc. Výše jsem říkal, že úspěšnost s těmito referraly je cca 60%. Pokud tedy vezmeme toto v úvahu, zjistíme, že náš příklad se změnil na: 0,001 * 6 * 20 * 30 = 3,6$. Právě jsme prodělali kvůli neklikajícím referralům 2,4$, přesto že byla možnost, že můžeme vydělat.

Logicky tedy vychází, že buď musí být více za jednotlivý klik referralů na reklamu, nebo musí být více reklam, než námi počítaných 20, nebo musí být referral levnější, než 0.5$. Zdvojnásobme tedy počet reklam na 40:

0,001 * 6 * 40 * 30 = 7,2$. Zde už je tedy o dost reálnější možnost, že na za těchto podmínek pronajatých referralech neproděláte a naopak něco vyděláte, respektive je zde menší šance, že proděláte, i když ta samozřejmě stále existuje!! 100% jistotu zkrátka nebudete mít nikdy!

Dále se pojďme podívat na neklikající referraly. Z nich samozřejmě žádný zisk není a pokud se jedná o pronajatého, naopak Vás stál peníze. Co s tím?

S lenivými referraly můžete svým způsobem zatočit. Každý web, který je nabízí k pronajatí má i své funkce (pochopitelně opět zpoplatněné), jak tyto referraly nahradit, či úplně odstranit. Pojďme se podívat jak na to:

Pronajmete si například 10 referralů. Po dvou dnech zjistíte, že jen 3 klikají dostatečně, 2 klikají tak sotva na polovinu a 5 nekliká vůbec. Spočítali jste si pomocí výše uvedeného vzorce, že abyste na těchto pronajatých referralech neprodělali, potřebujete alespoň 6 stabilně klikajících referralů každý den. To znamená, že Vám chybí minimálně 2 referralové, který bude pořádně klikat. Pak je na čase jednat. Na každé takovéto stránce je možné referraly takzvaně RECYKLOVAT nebo úplně VYMAZAT (delete). Vymazání se používá jen v případě, že stránka má nějaké omezení počtu referralů, které můžete mít a vy se proste chcete zbavit někoho neaktivního. Většinou se používá pro Direct referraly. Nás ale bude více zajímat ta recyklace. Co to vlastně znamená?

Je to jednoduché. Vyberete neklikajícího referrala a zadáte, aby byl recyklován (každá stránka to má řešeno jinak, takže nejsem schopen popsat přesný postup). Ale ouha - zjistíte, že služba recyklace je také zpoplatněná. Nicméně také zjistíte, že je to levnější, než pronajmout nového referrala. I proto je dobré se k tomuto kroku uchýlit po dvou až třech dnech od pronajatí referrala, který nekliká. Čím déle budete čekat, tím méně Vám může vydělat další (recyklovaný) referral. Nový referral totiž pouze nahradí původního, takže nebude pronajatý na dalších 30 dní, ale jen na zbývající dobu původního. Také je dobré vědět, zda se vyplatí vůbec recyklovat - jestli i kdyby klikal nový jak o život, může si na sebe vydělat peníze, které jste do něj investovali. A POZOR!!!! I nový recyklovaný referral může být neklikač!!!!!!

Řekněme, že recyklace referrala stojí na webu polovinu částky jeho pronajatí, takže 0,25$. 2 z referralů tedy zrecyklujete za celkovou částku 0,5$ a pokud budete mít štěstí, budou klikat poctivě. I když ale budou klikat poctivě, nevyděláte tolik, jako kdybi klikali ti původní a to ze dvou důvodů: a) Zaplatili jste dalších 0,5$ za jejich pronajatí a b) Pokud jste nerecyklovali hned první den (což by nedávalo smysl), tak to co naklikají za den nemůžete násobit 30ti dny, ale jen zbývajícími dny. Takže opět velmi důležité je si rozmyslet kdy a jestli vůbec referrala recyklovat. Někdy je zkrátka lepší je nechat být a říci si: No tak holt jsem prodělal...

A tím nám nastal čas na další, souhrný příklad:

Máme fiktivní web s následujícími parametry:

Výdělek za klik referrala: 0,001$
Počet pronajatých referralů: 10

Počet reklam na webu: 40
Doba, na kterou referraly pronajímáte: 30 dní
Cena za pronájem 1 referrala: 0,5$
Cena za recylaci referrala: 0,25
$

Ideální případ:
0,001 * 10 * 40 * 30 = 12$ Gratuluji - vydělali jste 7$


Případ s pouze 6ti klikajícími každý den:
0,001 * 6 * 40 * 30 = 7,2$ Gratuluji - vydělali jste 2,2$

 

Případ se 4mi klikajícími a Vy nebudete recyklovat:
(0,001*4*40*30) = 4,8$ Bohužel jste prodělali 0,2$
 

Případ se 4mi klikajícími a 2ma recyklovanými po 2 dnech od pronajatí, kdy oba recyklovaní klikají:
(0,001*4*40*30) + (0,001*2*40*28) - 0,5 = 4,8 + 2,24 - 0,5 = 6,54$ Gratuluji - vydělali jste 1,54$


Případ se 4mi klikajícími a 2ma recyklovanými po 2 dnech od pronajatí, kdy kliká jen jeden z recyklovaných:
(0,001*4*40*30) + (0,001*1*40*28) - 0,5 = 4,8 + 1,12 - 0,5 = 5,42$ Gratuluji - vydělali jste 0,42$ (Už poměrně rizikové)


Případ se 4mi klikajícími a 2ma recyklovanými po 2 dnech od pronajatí, kdy recyklovaní neklikají vůbec:
0,001*4*40*30 - 0,5 = 4,8  - 0,5 = 4,3$ Bohužel jste prodělali 0,7$

Samozřejmě takovýchto různých příkladů je neomezené množství a není v mých silách je zde všechny popisovat. Slouží pouze pro hrubou orientaci v tom, zda se vyplatí na dané stránce referraly pronajmout, či nikoliv.

POZOR! Některé stránky sice uvádějí hodnoty, které Vás na první pohled hned první měsíc dostanou do poměrně velkého zisku za pomoci rented referralů, ale už zapomínají uvést, že číslo, které mají v položce: Zisk za klik rented referrala je MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ = jen za ty nejdražší reklamy. Kterých ovšem na webu bývá nejméně. Za ostatní reklamy se platí vždy stejný podíl z jejich ceny.

Vysvětlím srozumitelněji. Na webu máme 40 reklam. Z toho 5 jich je na 30 sekund a vydělají vám 0,01$ každá. Dalsích 35 reklam je na 3 vteřiny a vydělají Vám 0,001$ každá. Vidíte ten poměr? Zde by platilo, že za každé 3 vteřiny načítání reklamy získáte 0,001$. Ale to se na hlavní stránce nedozvíte. Tam Vám napíšou, že za klik získáte "až 0,01$". Logicky byste si pak řekli, že za 40 reklam obdržíte 0,4 $ denně jen za Vaše klikání. Realita je ovšem taková, že si vyděláte jen 0,085$ (5 * 0,01 + 35 * 0,001). Stejně to ale funguje i s referraly!! Pokud na stránce vidíte, že za referralův klik získáte 0,001 za klik, většinou to znamená, že je tím myšlena jen ta nejdražší reklama. Levnejší reklamy jsou děleny stejně jako u Vás!! To znamená následující výdělek za referrala den:

(5 * 0,001) + (35 * 0,0001) = 0,0085$!!!!!

Že to může radikálním způsobem ovlivnit Váš výdělek je asi jasné všem.

Když totiž dosadíme tohle číslo za zisk za referrala za den získáme i v ideálním případě, kdy by klikalo všech 10 referralů každý den, následující výsledek (výdělek referrala za den * počet referralů * počet dní):

0,0085 * 10 * 30 = 2,55$, což by byl MAXIMÁLNÍ zisk!!! Respektive byste prodělali 2,45$ i kdyby klikali všichni a pořád.

Dávejte si na podobné stránky pozor! Existují ale i stránky, které se k tomuhle postaví čelem a na rovinu a popravdě Vám řeknou, kolik opravdu za referrala získáte. Těch je ale logicky minimum.

Naštěstí stále ale existuje jedna, poměrně jednoduchá a přesná taktika, jak si ověřit, jestli na pronajatých referralech vyděláme či nikoliv. Pojďme se podívat jak na to:

Nejdříve celý první měsíc budeme mít tu trpělivost a budeme každý den klikat na všechny reklamy, aniž bychom se nechali zlákat těmi blikajícími světýlky, které nás lákají na ještě větší výdělek. Tím velmi přesně zjistíme, kolik si můžeme vydělat za měsíc sami (pokud nemáme dirrect referraly - pokud je máme, můžeme se podívat rovnou, kolik nám vydělali samozřejmě). Pak se podíváme do souhrnu svého účtu, kde na každé takovéto stránce zjistíme, kolikrát jsme kliknuli. Vezmeme výdělek za měsíc a vydělíme jej počtem kliků, které na to byly potřeba. Tím zjistíme, kolik byl výdělek průměrně za jeden klik.

To porovnáme s tím, kolik slibovala stránka. Samozřejmě dojdeme k výsledku, že stránka nabízela více, než kolik nám ve skutečnosti vyšlo - ale o tom " 0,01$ za klik" už jsme mluvili. Pak se podíváme, kolik stránka říká, že vyděláte za každý klik Vašeho referrala. Poměr mezi tím, co říká stránka a skutečností bude stejný, jako u Vás.

Uděláme si opět takový příklad (asi nejdůležitější zatím):

Stránka říká: Až 0,01$ za Váš klik
Počet Vašich kliknutí za měsíc: 1500 (50 kliků denně)

Váš výdělek za měsíc (bez referralů): 3$

Stránka říká: Až 0,001$ za klik referrala
 

Takže: 3 / 1500 = 0,002 = Váš čistý průměrný výdělek za 1 Váš klik. Vidíme tedy, že čistý zisk je 5x menší, než jak se nás stránka snažila přesvědčit.

Pokračujeme v počítání - dá se očekávat, že i avizovaný výdělek za referrala bude 5x menší, než stránka udává.

Tedy: 0,001 / 5 = 0,0002. To je číslo udávající čistý zisk, který můžete očekávat za jeden klik vašeho referrala.

Váš referral tedy Vám vydělá za měsíc: 0,0002 * 1500 = 0,3$ MAXIMÁLNĚ! Pokud tedy pronajatí referrala na takové stránce stojí více, než 0,3$, určitě proděláte, i kdyby klikali poctivě všichni a stále. Ale tato metoda opravdu vyžaduje pevné nervy, nicméně je asi nejpřesnějším měřítkem.

Tím jsme doprobrali tu nejpoužívanější a svým způsobem také nejjednodušší možnost (bráno tak, že zkrátka jdete, 2x kliknete a máte pod sebou x lidí), jak si vydělat o něco více než jen Vaším klikáním. Nejpoužívanější je právě proto, že výsledek vidíte do dvou dnů (buď kliká nebo ne). Nicméně ji používá mnoho lidí špatně, takže ve výsledku jen nasypou více peněz do kapsy provozovateli webu. Existují ale další možnosti.

 

2: Advertise (reklama)

 

Komentáře rss


, ref odpovědět
avatar
jo, kéž bych prvně počítal a pak kupoval. Cena za 5 refů 0,75$. každý je na 30 dní a denně naklikají 0.00040 každý + to co naklikám já. Ztráta jako prace. Ono to fakt není jednoduché. :-) dřív jsem se tomu věnoval. Travlo mi pěkně dlouho, než jsem se dostal na pravidelný příjem. Měsíčně to dělalo cca 30$. Referalove mi sumu pomalu zvyšovali. Ale čím jich bylo víc, tím to bylo horší :-) Hlídat ty potvory. No a stačila jedna pitomá dovolená a bylo po vádělcích. Už jsem se na účet nepřihlásil. takže ted jsem se do toho pustil znovu. Tentokrát už ale jedu na dovolenou s notebookem 2
, Referral odpovědět
avatar
Tak jsem tu pasáž jak vydělat dočetl až do konce, ale při prvním čtení jsem myslel, že u toho omdlím. Tak jsem to vzal ještě jednou, pomalu a je to SUPER vysvětlené. Fakt pochvala. Já jsem začátečník na klikačkách. Mám to pro zábavu. Vydělat na klikačkách 3 000 Kč měsíčně to asi bude fuška pro leckoho. Tak a jdu číst další pasáže. Určitě se ale ozvu a budu určitě v něčem potřebovat poradit - spíše bych to viděl na tu nabízenou spolupráci. Díky. HYMI
Můj Email: hymi@seznam.cz
icon odpověděl(a)
avatar
Diky, chvala potesi. Nejaka moznost spoluprace urcite muze byt.
odpověděl(a)
avatar
jen potrebuji poradit jak dal na uctu paypal